Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
Il-Ġimgħa, 19 ta' Jannar 2018
Isma’, o Alla, l-għajta tiegħi, agħti widen għat-talba tiegħi. Minn truf l-art lilek insejjaħ, meta nkun qalbi maqtugħa … Għax int sirt kenn għalija. Mhux li kont ngħix f’għamartek għal dejjem, nistkenn għas-satra ta’ ġwenħajk! Salm 61


 

 

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju

Parroċċa Immakulata Kuncizzjoni
Uffiċju Parrokkjali Triq Manwel Magri
Hamrun
Telefon 21232643
Emails: Kappillan kunham@gmail.com
Ħinijiet ta' l-Uffiċċju:
It-Tnejn 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm
L-Erbgħa 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm
Il-Gimgħa  9.00 am– 10.00am
4.30pm – 5.45pm.
Is-Sibt 9.00am – 10.am