Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
L-Erbgħa, 22 ta' Ottubru 2014
Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni; int taf meta noqgħod u meta nqum, int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti. Int tagħraf il-mixi u l-waqfien tiegħi; triqati kollha inti tafhom sewwa. Inkun għadni anqas lissint il-kelma, meta int, Mulej, tkun ġa tafha kollha. Salm 139


 

 

Nilqgħu fostna lill-Kappillan il-ġdid

Dun Mario Mifsud

A A

Hosting courtesy of amicode.com