Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
Il-Ħadd, 20 ta' April 2014
Mulej, ma tkabbritx qalbi, anqas ma ntrefgħu għajnejja. Jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ogħla minni. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ, bħal tarbija fħoġor ommha; bħal tarbija miftuma, hekk hi ruħi ġewwa fija. Salm 131


 

  L-Għid it-Tajjeb lil Kulħadd

Il-Kappillan, il-Kleru u l-Kummunita jixtiqulek l-Għid it-tajjeb

A A

Hosting courtesy of amicode.com