Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
It-Tlieta, 2 ta' Settembru 2014
Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bla ħtija u jagħmel it-tajjeb, jgħid is-sewwa fqalbu; ma jqassasx bi lsienu, ma jagħmilx deni lil ġru. Salm 15


 

 

Nilqgħu fostna lill-Kappillan il-ġdid

Dun Mario Mifsud

A A

Hosting courtesy of amicode.com