Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
Il-Ġimgħa, 29 ta' Awissu 2014
Raw għajnejk l-għemejjel tiegħi: kollha nkitbu fil-ktieb tiegħek. U jiemi kienu ġa magħduda meta ebda wieħed ma kien għad hemm. Salm 139


 

 

Insellmilkom

Insellmilkom minn qalbi u nagħtikom merħba. Inħossni bħal attur fuq il-palk, li wara li jkun ħadem il-parti tiegħu, jagħmel inkin b’rasu lill-udjenza u jinħeba wara l-kwinti u jkompli jaqdi dmiru b’mod differenti.

Dun Salv Borg

Ilni għaxar snin magħkom. Għaxar snin f’ħajja ta’ bniedem jagħmlu differenza. Għaxar snin li fihom kbirna flimkien u ma’ numru sabiħ minnkom għext u rajt ħbiberija sinċiera. Konna ta’ għajnuna wieħed lill-ieħor. Għinna ‘l xulxin f’mumenti diffiċli bħalma fraħna flimkien meta l-affarijiet kienu jmorru b’wiċċ il-ġid. L-esperjenzi mmaturawna. Hu ċar li l-komunità parrokkjali żammet l-għaqda u l-entużjażmu bħala l-karatteristiċi li jagħmluha waħda attiva. Iżda b’dispjaċir inħoss li wasal iż-żmien li jkolli ninħall mill-għeżież li sirt nafhom u ħabbejthom b’qalbi kollha.

Imma ma jimpurtax! Ħidmieti bħala kappillan ma kienitx li niġbed in-nies lejja. Id-dmir tiegħi kien u dejjem jibqa li nressaqkom lejn ir-Ragħaj il-Kbir, Ġesù Kristu. Hu għalhekk li ma niskruplax inwarrab.

Nammetti li xi drabi żbaljajt, imma nista’ ngħid ukoll li sforzajt biex Kristu jitwieled u jikber fikom.

Xtaqt inkun xhud tal-imħabba ta’ Alla għalikom. Hekk kont nitlob lil Alla kull filgħodu; li nittratta lil kull wieħed u waħda minnkom bħallikieku kien Kristu. Ħidmieti magħkom waslet fi tmiemha. Nixtieq insellmilkom b’espressjoni li l-Brażiljani, li magħhom ukoll qdejt il-ministeru pastorali għal tant snin, iħobbu jużaw biex isellmu ‘l xulxin: “Fique com Deus!” - “Alla jkun Miegħek!”

Il-Madonna tberikkom! .

Dun Salv

A A

Hosting courtesy of amicode.com