Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
It-Tnejn, 22 ta' Diċembru 2014
Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni; int taf meta noqgħod u meta nqum, int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti. Int tagħraf il-mixi u l-waqfien tiegħi; triqati kollha inti tafhom sewwa. Inkun għadni anqas lissint il-kelma, meta int, Mulej, tkun ġa tafha kollha. Salm 139


 

L-Isbaħ xewwqat
Il-Milied it-tajjeb

Il-Kappillan, il-Kleru u l-Kummunita jixtiqulek hena, paċi u sliem
A A

Hosting courtesy of amicode.com