Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
It-Tnejn, 24 ta' Novembru 2014
Inti, Sidi, it-tama tiegħi; Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żgħożiti. Fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġuf ommi inti ħadtni. Salm 71


 

 

Nilqgħu fostna lill-Kappillan il-ġdid

Dun Mario Mifsud

A A

Hosting courtesy of amicode.com