Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
L-Erbgħa, 28 ta' Jannar 2015
Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, isma’ l-leħen ta’ l-ilfiq tiegħi. F’jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, għax inti żgur tweġibni. Salm 87


 

 

Nilqgħu fostna lill-Kappillan

Dun Mario Mifsud

A A

Hosting courtesy of amicode.com